Vårdpersonal som uppfyller era behov

Care without borders

"Den samlade bristen på sjukvårds-personal kommer överstiga 160.000"

Statistiska Centralbyrån (SCB) uppskattar att vi 2035 kommer ha ett underskott på 160.000 gymnasialt vård- och omsorgsutbildade. Bristen uppstår dels genom att dessa utbildningar inte uppfattas som tillräckligt attraktiva, samt att totala antalet utbildningsplatser är begränsat. Behovet är även stort av sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor samt läkare.

Även Socialstyrelsen konstaterar att bristen på personal inom vårdbranchen är stor, samt att fram till 2012 har nettomigrationen givit svensk hälso- och sjukvård ett årligt tillskott på såväl läkare som sjuksköterskor, dock är nettoeffekten inte tillräcklig för att möta det framtida personalbehovet.

ScandHealth Care är ett bolag med fokus att rekrytera sjukvårdspersonal internationellt samt från nyanlända grupper i Sverige, som efter språkutbildning och certifiering från Socialstyrelsen erbjuds till vårdgivare i Sverige. Grundarna bakom ScandHealth Care har lång erfarenhet av att rekrytera högkompetent IT-personal från icke europeiska länder till Sverige, och ser nu både möjligheten och behovet av att göra det samma inom vårdbranchen.

Genom tydlig vägledning förenklar vi hela rekryteringsprocessen, samt kortar de handläggningstider som annars försvårar rekrytering och upphandling av personal.

  • Kostnadseffektiv rekrytering
  • Korta ledtider
  • Kvalificerad personal
  • Effektiv integration
Vårt mål är att förbättra svensk sjukvård